To the Top

Statistical database

Työeläkelakikohtainen palkkasumma

Mark your selections and press the "Show table" button. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Selected 1 of total 66

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yksityinen ja julkinen sektori yhteensä , Yksityinen sektori , TyEL ,

Selected 0 of total 9

Mandatory

Selected 0 of total 6

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 100 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Tilaston kuvaus sekä käsitteet ja määritelmät ovat saatavilla Etk.fi-palvelussa. Siirry tilaston verkkosivulle Etk.fi-palveluun. Taulukossa käytetyt merkinnät:
0,0 = suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- = ei tapauksia tai loogisesti mahdoton
.. = tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi.