Till toppen

Arbetspensionsförsäkrade

Fördelning av löntagarnas arbetspensionsförsäkrade månadsinkomster efter storlek

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga åldersgrupper , Under 20 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga storleksgrupper , Under 500 , 500 - 999 ,

Valda 0 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland på Etk.fi. Arbetspensionsförsäkrade inkomsten är bruttoinkomst enligt statistikårets nivå, euro i månaden. Månadsinkomsten har räknats genom att dividera årsinkomst med antalet månader i arbete. Från och med statistikåret 2019 grundar sig inkomstuppgifterna på inkomstregistret. Preciseringen av materialet höjde på månadsinkomsterna för den offentliga sektorn som redogörs för år 2019 i statistiken. Se närmare i statistikens kvalitetsbeskrivning. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall