Månadsstatistik över arbetspensionstagare, arbetspensionsutgift efter pensionslag, 1 000 euro
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

Pensionsslag inom månadsstatistiken Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

Pensionslag inom månadsstatistiken Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

Information Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
1 000 euro, %
Kontakt
Pensionsskyddscentralen, Statistiktjänsten, tilastot(at)etk.fi
Senast uppdaterad
17.10.2019
Källa
Pensionsskyddscentralen
Matris
kuti11_elsa_emeno
Fotnoter

Fotnoter

Beskrivning av statistiken
Begrepp och definitioner
Kvalitetsbeskrivning
Pensionslagarna Åland och FB för tidsperioderna januari 2014 - mars 2019 har korrigerats 20.5.2019.
Olika pensionsslag i tabellen kan inte summeras, då samma person kan få flera olika pensioner samtidigt.
I tabellen är pensionslagen den pensionslag enligt vilken arbetspensionen har tjänats in. I början av 2017 sammanslogs lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan i pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL). OffPL omfattar också Folkpensionsanstaltens personal.
I tabellen används följande förkortningar:
Pensionslagarna för den privata sektorn:
ArPL - Lagen om pension för arbetstagare
SjPL - Lagen om sjömanspensioner
FöPL - Lagen om pension för företagare
LFöPL - Lagen om pension för lantbruksföretagare samt lagarna om specialpensioner för lantbruksföretagare AvSL, AvTrPL, GevPL, AvEL
Pensionslagarna för den offentliga sektorn:
OffPL - Pensionslagen för den offentliga sektorn
StPL - Lagen om statens pensioner
KomPL - Lagen om kommunala pensioner
KyPL - Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
FPA - Folkpensionsanstaltens pensionsstadgor
Åland - Ålands landskapsregerings pensionsstadgor
FB - Finlands Banks pensionsstadgor
Övriga förkortningar:
StPEL-Examen eller vård av barn. StPEL är Lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier.
Annan oavlönad period än StPEL är en period under vilken arbetspension tjänats in för sociala förmåner, t.ex. arbetslöshetdagspenning, rehabiliteringspenning eller sjukdagpenning.
Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall