Till toppen

Storleken av pensionstagares pension

Fördelning av arbets- och folkpensioner efter storlek och bosättningsområde år 2019

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bosatta i Finland eller utomlands , Bosatta i Finland , Bosatta utomlands ,

Valda 0 Totalt 333

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), totalpension , Egenpensionstagare (exkl. deltidsp. och partiell förtida åldersp.), egenpension , Ålderspensionstagare (exkl. partiell förtida åldersp.), totalpension ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga storleksgrupper , Under 800 , 800 - 999 ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningen, begreppen och definitionerna samt kvalitetsbeskrivningen finns tillgängliga på Etk.fi. Gå till webbsidan för statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland på Etk.fi. Pensionerna i fördelningen är bruttopensioner enligt statistikårets nivå, euro i månaden. Fördelningen av de olika pensionsslagen i tabellen kan inte summeras, eftersom en och samma person kan samtidigt få pension av flera slag. Symboler i tabellen:
- = inga fall eller logiskt omöjligt
.. = uppgift ej tillgänglig eller utesluten p.g.a. det ringa antalet fall