1. Maksetut eläkkeet kustannustenjaossa, milj. euroa

  Päivitetty: 25.1.2019

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  2. Eläkelaji: Vanhuuseläkkeet, Osittainen varhennettu vanhuuseläke, Työkyvyttömyyseläkkeet, Kuntoutusrahat- ja kulut, ..., Kaikki eläkelajit yhteensä (9)
  3. Vastuuosa: Karttuman mukainen, Yhteensä vastuuosittain 1+2+3+4+5, 1 Rahastoitu, 2 Yhteisesti kustannettu peruseläketurva, ..., 5 MEL ylite (7)
  4. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL, MEL, YEL, MYEL, ..., Yhteensä (13)


 2. Vastuuvelka, milj. euroa

  Päivitetty: 31.10.2018

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  2. Vastuuvelka: Vastuuvelka kustannustenjaossa yhteensä, Vakuutusmaksuvastuu yhteensä, Vastaiset vanhuuseläkkeet, Vastaiset työkyvyttömyyseläkkeet, ..., Maksutappioliike (20)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): TyEL yhtiöt, TyEL säätiöt, TyEL kassat, TyEL yhteensä, ..., Yhteensä (15)