Työeläkelakikohtainen palkkasumma

Eläketurvakeskuksen palkkasumman kuukausitilasto sisältää tuoreimmat tiedot palkansaajien työeläkevakuutettujen palkkasummien kehityksestä työeläkesektorin ja työeläkelain mukaan.Palkansaaja

Työeläkelakien piiriin kuuluva työtä tekevä henkilö, jos kun kysymys ei ole YEL- tai MYEL-yrittäjätoiminnasta.

Palkkasumma

Työeläkkeen ja työeläkemaksun perusteena olevien palkansaajien työansioiden (ts. työeläkevakuutettujen ansioiden) summa tilastoitavalta aikajaksolta tilastovuoden tasossa. Palkkasumma esitetään kuukausitasolla tai kalenterivuosittain kumulatiivisesti laskettuna.

Vuosimuutos

Vuosimuutos on palkkasumman suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Kuvion tiedot Eläketurvakeskuksen tilastotietokannassa
Tilaston verkkosivu: Työeläkelakikohtainen palkkasumma (etk.fi)
Lähde: Tilasto työeläkelakikohtainen palkkasumma, Eläketurvakeskus