Arbetspensionstagare i Finland

Månadsstatistik: nypensionerade med arbetspension

Pensionsskyddscentralens månadsstatistik innehåller de färskaste uppgifterna om antalet nypensionerade med arbetspension och beloppet på deras genomsnittliga arbetspension. Uppgifterna har indelats efter pensionsslag.Nypensionerade med arbetspension

Nypensionerade med arbetspension är personer som under statistiktiden börjat få pension (ålderspension, sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare).

Personer som börjat få partiell förtida ålderspension betraktas inte som nypensionerade med arbetspension. Om nivån för den partiella ålderspensionen ändras under statistiktiden antecknas personen i uppgifterna för både 25 % och 50 %.

Utgifter i månadsstatistik är förhandsuppgifter.

Genomsnittlig arbetspension

Den genomsnittliga arbetspensionen för nypensionerade med arbetspension inkluderar eurobeloppen av de löpande pensioner som grundar sig på egen yrkesbana och som betalades i slutet av månaden. Eurobeloppen presenteras enligt statistikårets prisnivå.

Utgifter i månadsstatistik är förhandsuppgifter.
Figurens uppgifter i Pensionsskyddscentralens statistikdatabas
Statistikens webbplats: Arbetspensionstagare i Finland (etk.fi)
Källa: Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland, ISSN= 2670-3890. Helsingfors, Pensionsskyddscentralen