Suomen työeläkkeensaajat

Kuukausitilasto: työeläkkeelle siirtyneet

Eläketurvakeskuksen kuukausitilasto sisältää tuoreimmat tiedot työeläkkeelle siirtyneiden lukumääristä sekä keskimääräisen työeläkkeen suuruudesta. Tiedot on jaoteltu eläkelajin mukaan.

Näytä käsitteet

Työeläkkeelle siirtyneet

Työeläkkeelle siirtyneet ovat henkilöitä, joiden eläke (vanhuus-, työkyvyttömyys- tai maatalouden erityiseläke) on alkanut tilastointiaikana.

Henkilöitä, joilla on alkanut osittainen varhennettu vanhuuseläke, ei katsota työeläkkeelle siirtyneiksi. Jos osittaisen vanhuuseläkkeen taso muuttuu tilastointiaikana, kirjataan henkilö sekä 25 % että 50 % -kohtiin.

Keskimääräinen työeläke

Työeläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen työeläke sisältää kuukauden lopussa maksussa olleiden omaan työuraan perustuvien eläkkeiden euromäärät. Euromäärät ovat tilastovuoden hintatasossa.Kuvion tiedot Eläketurvakeskuksen tilastotietokannassa
Tilaston verkkosivu: Suomen työeläkkeensaajat (etk.fi)
Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat, ISSN= 2343-1342. Helsinki, Eläketurvakeskus