Yritysten työeläkemaksut toimialoittain

Oheinen visualisointi esittää "Yritysten työeläkemaksut" -tilaston työntekijän eläkelain (TyEL) mukaiset vakuutusmaksuprosentit ja vakuutetut palkkasummat toimialoittain. Ympyrän koko vastaa toimialan kokoa vakuutetun palkan määrässä mitattuna ja ympyrän väri kertoo toimialan maksutasosta. Maksu sisältää sekä työnantajan että työntekijän osuuden.

Kunkin päätoimialan ympyrän sisällä on esitetty suurimmat sen alle luokitellut toimialat omissa ympyröissään. Sekä päätoimialan että sen sisäisten toimialojen tarkat tiedot saa näkyviin siirtämällä hiiren vastaavan alueen päälle. Infografiikan tilastot löytyvät myös Eläketurvakeskuksen tilastotietokannasta.