Arbetspensionstagare i Finland

Månadsstatistik: arbetspensionstagare

Pensionsskyddscentralens månadsstatistik innehåller den färskaste informationen om arbetspensionstagarnas antal och den genomsnittliga arbetspensionen. Uppgifterna har indelats efter pensionsslag.Arbetspensionstagare

Pensionstagare med pension som grundar sig på egen yrkesbana är de som den sista dagen i statistikmånaden ur arbetspensionssystemet får ålderspension, partiell ålderspension, sjukpension, specialpension för lantbruksföretagare eller deltidspension. Dessutom kan en person få familjepension. De som får en familjepension till beloppet noll euro ingår inte i statistiken.

Genomsnittlig arbetspension

Den genomsnittliga arbetspensionen för arbetspensionstagare inkluderar eurobeloppen av de löpande pensionerna som grundar sig på egen yrkesbana och som betalades i slutet av månaden. I punkten Samtliga arbetspensionstagare ingår också familjepensioner.
Figurens uppgifter i Pensionsskyddscentralens statistikdatabas
Statistikens webbplats: Arbetspensionstagare i Finland (etk.fi)
Källa: Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland, ISSN= 2670-3890. Helsingfors, Pensionsskyddscentralen