Arbetspensionstagare i Finland

Månadsstatistik: arbetspensionsutgift

Pensionsskyddscentralens månadsstatistik innehåller den färskaste informationen om arbetspensionsutgiften. Uppgifterna har indelats efter pensionsslag.Månadens arbetspensionsutgift

Månadens arbetspensionsutgift inkluderar de löpande arbetspensionerna i slutet av månaden. Pensioner som betalas som ett engångsbelopp ingår inte i arbetspensionsutgiften.
Figurens uppgifter i Pensionsskyddscentralens statistikdatabas
Statistikens webbplats: Arbetspensionstagare i Finland (etk.fi)
Källa: Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland, ISSN= 2670-3890. Helsingfors, Pensionsskyddscentralen