Osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä, %
Koko Suomi 33,5 %

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista, ISSN=1795-522X. Helsinki, Eläketurvakeskus